Silikoniniai

ŠIŲ DĖKLŲ PREKYBA NEVYKDOMA VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMU.